Predávajúci
Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodného systému www.inpostele.sk firma Dekorhome, s.r.o. s fakturačná adresou:
Jesenická 513, 25244 Dolní Jirčany
IČ: 24229661

Osobný odber tovaru je možný po telefonickej či emailovej dohode na tejto adrese odberného miesta (nejedná sa o kamenný obchod - ale výdajnej sklad):

INPOSTELE.SK
Jesenická 513
252 44 Dolní Jirčany / Praha západ
Exit z diaľnice Jesenice - Kamenice / ukazovateľ Horní Jirčany
Pondelok až piatok od 8 do 16,30 hod.

Súradnice GPS: 49 ° 57'20.336 "N, 14 ° 31'43.405" E

 

Kontaktné údaje:
info@inpostele.sk

Otázky a objednávky: telefón: 00420-222 518 768 alebo 00420-222 518 766

Reklamácia: info@inpostele.sk, pondelok - piatok 8.00 - 16:30 , tel: 00420-222 518 768

Osoba zodpovedná za prevádzku a objednávky: Jana Svobodová, e-mail: info@inpostele.sk

Lehota pre odpoveď: najčastejšie do 24 hod. Emailom či telefonicky.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: CZ9020100000002701567391, Fio banka.

Kupujúci

Koncový spotrebiteľ - právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a súvisiacimi predpismi.

Podnikateľský subjekt - právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a súvisiacimi predpismi. Podnikateľským subjektom sa rozumie každá právnická osoba a tá fyzická osoba, ktorá pri svojom nákupe uvádza na daňovom doklade IČ a / alebo DIČ a / alebo firmu organizácie.

Kupujúcim sa stáva ten registrovaný užívateľ elektronického obchodu INPOSTELE.SK, ktorý uskutoční objednávku (elektronicky (eshop), emailom, telefonicky).

Kupujúci prijíma okamihom objednávky tieto Obchodné a reklamačné podmienky ako záväzné.

Cena tovaru
Cena tovaru v internetovom katalógu je vždy aktuálna a platná v momente uskutočnenia objednávky. Doba platnosti ceny a ponúk je 24 hod. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia Kupujúceho. Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho. V prípade, že dôjde k zníženiu ceny tovaru objednaného Kupujúcim, má Kupujúci právo na zníženie ceny tovaru v už prijatej a nevybavenej objednávke a to na základe telefonickej alebo emailovej žiadosti Kupujúceho.

Prostriedky komunikácie
Na účely vzájomnej komunikácie Kupujúceho a Predávajúceho slúži najmä telefón, fax, email. Náklady spojené s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku hradí Kupujúci
alebo Predávajúci podľa charakteru použitého komunikačného prostriedku, platných podmienok a sadzobníkov poskytovateľov komunikačného prostriedku. Hovorné od dodávateľa ku kupujúcemu a naopak sa neúčtuje.

Objednávky tovaru
Kupujúci môže objednávať tovar zo sortimentu Predávajúceho osobne, telefonicky, emailom, faxom alebo prostredníctvom internetového obchodu.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena, vybratý spôsob platby za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Prijatá objednávka sa stáva pre obe strany záväznou momentom telefonického či emailového potvrdenia zo strany Predávajúceho. K tomuto potvrdeniu využije Predávajúci kontaktné údaje zadané Kupujúcim pri objednaní tovaru.

V prípade, že Kupujúci urobí objednávku a nie je dohodnuté s Predávajúcim inak, platí pre Kupujúceho vždy aktuálna cena uvedená v internetovom katalógu.
Objednávka sa považuje za vybavenú momentom prevzatia tovaru Kupujúcim v mieste na to určenom alebo prostredníctvom 3. osoby (prepravca).

Kupujúci môže objednávku upraviť či stornovať len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a kupujúceho, a to za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

Postup dodávateľa v prípade, keď nie je schopný dodať tovar (napr. Z dôvodu stiahnutia z výroby a i.) Je neodkladne informovať ho - najneskôr do 48h. o tejto okolnosti - ponúknuť mu inú alternatívu a okamžité zaslanie platby späť na účet objednávateľa ak bola vykonaná.
Predávajúci má právo objednávku nerealizovať a to aj po potvrdení z dôvodov:

tovar bol vypredaný,
tovar bol odstránený z predaja,
tovar už nebude ďalej podporované predávajúcim,
tovar nie je možné obstarať z dôvodu ukončenia výroby, či dovozu do ČR, SR,
iného dôvodu, ktorý je pre predávajúceho závažný.

Dodacie lehoty
Obvyklá doba dodania je 2-5 prac. dní. Záväzná lehota je do 14-tich pracovných dní od potvrdenia objednávky. DODACIE LEHOTA postele, matrace, ROŠTOV A jedálenských setov JE INDIVIDUÁLNY - PODĽA MOMENTALNA DOSTUPNOSTI na expedičnom SKLADE, väčšinou do DO 5 PRAC. DNÍ OD OBJEDNANIE. Presnú dodaciu lehotu, pokiaľ je tovar skladom, alebo predpokladanú dodaciu lehotu, pokiaľ tovar nie je na sklade, sa Kupujúci dozvie od Predávajúceho v momente potvrdenia objednávky.

Dodanie tovaru
Dodanie tovaru je možné týmito spôsobmi :
Zásielkovou službou PPL-DHL / Toptrans - expresné dodanie až do domu, zasielky s váhou do 10 kg a to za cenu EUR 7,- vč. DPH pri platbe na dobierku. Zásielky s váhou 11-15 kg sú zasielané za poplatok EUR 10,- vč. DPH pri platbe na dobierku. Zásielky s váhou 16-25 kg sú zasielané PPL-DHL za poplatok EUR 14,- vč. DPH pri  platbe na dobierku. Zásielky s váhou 26-30 kg sú zasielané PPL-DHL alebo Toptrans za poplatok EUR 16,- vč. DPH pri platbe na dobierku. Nadrozmerné zásielky s váhou nad 30 kg sú zasielané za poplatok EUR 28,- vč. DPH pri platbe na dobierku.
Pri objednávke tovaru nad 50 kg je dopravné účtované individuálne podľa skutočnej váhy.
Spôsob prevzatia daňového dokladu a záručného listu : spoločne s doručením tovaru.
Pri objednávke tovaru nad 60 kg je dopravné účtované individuálne podľa skutočnej váhy.
Vlastné rozvozom e-shopu INPOSTELE po dohode s kupujúcim (napríklad: krehké tovar, tovar s montážou, či väčšieho objemu).
Spôsob prevzatia daňového dokladu a záručného listu: spoločne s doručením tovaru.

Spôsob ďalšej komunikácie s objednávateľom po odoslaní objednávky: telefonicky, písomne, elektronicky (email), osobne pozri kontaktné údaje vyššie.

Aktuálne možnosti dodania tovaru sú ponúknuté v objednávacom formulári predávajúceho.

Prevzatie tovaru
Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.

Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku alebo ak nie je zásielka kompletná, spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky - zápis o škode a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Preto radšej pred podpisom dôkladne skontrolujte obal au tovaru zabaleného do igelitovej fólie aj samotné tovaru.

Objednáva Ak zákazník tovar cez internet s následným osobným odberom, potvrdzuje predávajúci iba to, že tovar je, či bude v dohodnutom termíne, pre kupujúceho v prevádzke rezervovaný. Kupujúci má právo si tovar v prevádzke predávajúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť. V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke predávajúceho sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru kupujúcim, týmto okamihom tiež prechádzajú kompletné vlastnícke práva k tovaru na kupujúceho. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.
Postup v prípade neprevzatia alebo nevyzdvihnutia zásielky
V prípade neprevzatia alebo nevyzdvihnutia zásielky zákazníkom bude účtované dopravné podľa aktuálneho cenníka dopravy, ktorú si zvolil v objednávke. Ak je dopravné zadarmo, bude účtovaná doprava podľa váhy zásielky.

Platobné podmienky
Tovar je možné uhradiť dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, bezhotovostným prevodom podľa vybraného spôsobu objednávateľa v objednávacom formulári poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.
Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

Odstúpenie od zmluvy
V súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. (§ 53), má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V tejto lehote stačí poslať oznámenie o odstúpení, tj. Lehota na vrátenie tovaru je 14 dní odo dňa, keď Kupujúci oznámi, že odstupuje od zmluvy. Toto právo ods. Od kúpnej zmluvy je podmienené nákupom ako Koncový spotrebiteľ (tzn. Nie ako Podnikateľský subjekt). Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov. V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy je nutné splniť nasledujúce podmienky:
Tovar musí byť s kompletným príslušenstvom (teda vrátane návodov, záručných listov atď.)
Tovar odporúčame zaslať poistený a doporučene (Doporučene neznamená na dobierku!) V prípade vrátenia tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy na základe vyššie uvedeného zákona nesmie byť tovar Predávajúcemu zaslaný dobierkou. V prípade zaslania tovaru dobierkou, prípadne pri nesplnení podmienok pre vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy, tak ako je popísané vyššie, si predávajúci vyhradzuje právo neakceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar vrátiť na adresu Kupujúceho na jeho náklady.
Spotrebiteľ zodpovedá za zničeniu veci, ktorú vracia a zaobchádzal s ňou inak, než bolo potrebné s ohľadom na povahu tovaru. Ja potom povinný uhradiť sumu, o ktorú sa hodnota veci znížila (napr. Za intenzívne používané, a tým pádom opotrebované tovaru).
Môžete použiť náš formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.
Spôsob stornovania objednávky: objednávateľ môže stornovať objednávku do 2 hodín od jej uskutočnenia a to mailom, popr. telefonicky v kontaktoch infolinky.
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade nedostupnosti tovaru, výrazné zmeny nákupnej ceny tovaru, alebo v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. Ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Vrátenie peňazí:
Peniaze sú vrátené prostredníctvom bankového prevodu, preto je v žiadosti pre odstúpenie od zmluvy nutné vždy uviesť číslo bankového účtu, na ktorý si Kupujúci praje prostriedky vrátiť.
Žiadosť o odstúpenie od zmluvy s číslom bankového účtu musí byť zaslaná Predávajúcemu vždy písomnou formou, musí obsahovať číslo objednávky, druh výrobku a kontaktné údaje o Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje zaslať sumu späť v lehote do 14 dní po prijatí žiadosti o odstúpení od zmluvy, ktorá má všetky uvedené náležitosti.

Reklamačný poriadok a záruka na tovar
Reklamácia tovaru sú riešené v súlade s platným právnym poriadkom.
Na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu INPOSTELE sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Venujte prosím zvýšenú pozornosť preberaní tovaru od prepravcu, pri viditeľné škode na obale spíše s vodičom Zápis o škode. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná lehota je kupujúcemu oznámená v obchodných podmienkach dodávateľa. Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.
Kupujúci je povinný tovar okamžite prezrieť po jeho obdržaní bez zbytočného odkladu a prípadné zistené chyby oznámiť predávajúcemu buď e-mailom, písomne ​​alebo osobne na prevádzke.

Záruka sa nevzťahuje na:
vady vzniknuté bežným používaním
nesprávnym použitím výrobku
nesprávnym skladovaním
Záruka pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a súvisiacimi predpismi a nevzťahujú sa na nej predĺženej lehoty záruk u jednotlivých výrobkov, alebo v rámci jednotlivých akcií. Cez toto štandardné obmedzenie sme pripravení ústretovo a poctivo riešiť prípadné vzniknuté problémy!

Riešenie reklamácií:
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup pri reklamácii:
informujte nás prosím o reklamácii e-mailom, písomne ​​alebo osobne na prevádzke. V prípade zaslania zašlite reklamovaný tovar následne ako doporučený balík na vlastné náklady na našu adresu (pozri vyššie), pozor nie na dobierku - tieto zásielky nepreberáme. Do zásielky uveďte číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru, dôvod reklamácie, vašu adresu a telefón.
Po uznaní reklamácie môžete požiadať emailom, či písomne ​​náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru vo výške bežnej ceny dopravy u dopravcov s rozumnými podmienkami (napríklad  Slovenská pošta - cenný balík alebo Toptrans).


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote 30 dní od obdržania reklamácie a reklamovaného tovaru. O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný informovať Kupujúceho neodkladne e-mailom na adresu uvedenú v reklamácii, alebo v objednávke. V prípade, že Kupujúci požaduje odoslanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii. Reklamačný protokol bude kupujúcemu dodaný elektronicky (emailom) na jeho adresu.

Ochrana osobných dát
Kupujúci svojou registráciou v internetovom obchode INPOSTELE.CZ udeľuje výslovný súhlas s evidenciou osobných údajov v súlade s platnými zákonmi SR, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.
Kupujúci svojou registráciou v internetovom obchode a na základe nasledujúcich objednávok súhlasí s odovzdávaním osobných údajov smerom ku zmluvným prepravcom, ktorým sú odovzdané informácie len v rozsahu potrebnom na doručenie zásielok.
Kupujúci svojou registráciou v internetovom obchode INPOSTELE.CZ súhlasí s bezpečným uchovávaním informácií as tým, že predávajúci podnikol potrebné kroky k ochrane dát (zabezpečený prístup k databázam, administračné rozhranie iba podľa práv prístupu).
Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie poskytnutých údajov z databázy spoločnosti výnimkou realizovaných obchodných transakcií, ktoré sú podľa zákona uchovávané v ekonomickom systéme podľa zákona č. 563/1991 Zb.
Zmena uložených osobných dát je možná po prihlásení Kupujúceho do užívateľskej sekcie alebo na základe emailového vyžiadania Kupujúceho u Predávajúceho.

Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny v Obchodných podmienkach.
Predávajúci garantuje platnosť aktuálnych obchodných podmienok v deň uskutočnenia Objednávky.
Ustanovení týchto Obchodných podmienok, ktoré zahŕňajú aj Reklamačný poriadok a informácie o zárukách sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä s Občianskym a Obchodným zákonníkom.
Všetky práva vyhradené.
Predávajúci si vyhradzuje právo na nepresnosti či chyby v tomto dokumente.
Prevádzkovateľ servera INPOSTELE si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ nenesie následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.

Nábytok

Záhrada

Novinky

Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informaceSouhlasímNastavení